Stypendia i Nagrody

/Stypendia i Nagrody
Stypendia i Nagrody2018-11-01T11:55:58+00:00

Nagrody za osiągnięcia    

  1. Nagroda w wysokości 500 PLN jest przyznawana uczniowi, który otrzyma dyplom LAUREATA    dowolnego konkursu organizowanego przez Kuratorium.
  2. Za osiągnięcie minimum 90 % z trzech rozszerzonych przedmiotów  w programie polskiej matury – uczeń otrzymuje 4,000 PLN.
  3. Za osiągnięcie 85-89 % z trzech rozszerzonych przedmiotów  w programie polskiej matury – uczeń otrzymuje 2,000 PLN.
  4. Uczniowie z rezultatem 41-45 punktów w programie matury międzynarodowej (IB-DP), otrzymują 10,000 PLN.
  5. Uczniowie z rezultatem 36-40 punktów w programie matury międzynarodowej (IB-DP), otrzymują 5,000 PLN.
  6. Uczniowie z rezultatem 30-35 punktów w programie matury międzynarodowej (IB-DP), otrzymują  2,500 PLN.
  7. Osiągnięcia i nagrody opisane w punktach 4., 5. i 6 dotyczą roku szkolnego 2017/18 oraz 2018/19. Pozostałe zniżki i nagrody dotyczą wyłącznie roku szkolnego 2018/19.
  8. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone na koniec roku szkolnego, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Ustalenia dodatkowe  

Oprócz wspomnianych wyżej nagród, uczniowie mogą otrzymać specjalne stypendia. Stypendia mogą zostać przyznane za szczególne osiągnięcia w sporcie, sztuce lub w zakresie wybitnych umiejętności naukowych. Aby ubiegać się o takie stypendium, uczeń powinien napisać formalny wniosek i dołączyć do niego potwierdzenie swoich osiągnięć. Taki wniosek należy skierować do Komitetu Dyrektora Generalnego. Komitet rozpatrzy każdy wniosek i podejmie ostateczną decyzję.